Mindfulness & måleri

modell Mimg-anders-j-bild

Min modell M  innehåller motiverande samtal, mental träning, mindfulness & akvarellmåleri 

För enskilda och grupper

Innehåll, som paket eller delar av:

  • Mindfulness / meditation
  • Akvarellmåleri
  • Mental träning
  • Stödjande/ motiverande samtal
  • Avslappningsövningar
  • Andningsövningar
  • Reflektion

Som mindfulnessinstruktör, med utbildning från Mindfulnesscenter,   leder och stödjer jag individer och grupper i mindfulnessträning. Träningen utvecklar individens förmåga att vara medveten, uppmärksam och medkännande som bland annat leder till minskad stress och oro samt ökad koncentrationsförmåga och livskvalitet. Effekterna är väl belagda i forskning. Meditation är centralt inom mindfulnessträning vilket bland annat ökar koncentrationsförmågan och har en lugnande effekt såväl fysiskt som psykiskt.   

Mindfulness och akvarellmåleri gör gott ihop. Att kombinera mindfulnessträning med ett helt avskalat och kravlöst måleri är att ändra uppfattningar om prestation, teknik, krav och anlag. Vi bryter invanda mönster och kommer närmare känslor av välbehag, glädje, lugn, nyfikenhet, acceptans och värme.   

 Att utvecklas med måleriet & mindfulness som metod är både effektivt och roligt och passar både för enskilda och i mindre grupper.

Mental träning fokuserar på den inre styrkan och är ett bra komplement till mindfulness 

Välkommen att ta kontakt! 

 

 

 

Välkommen att boka här:

 

Annonser